Haber Detayı
07 Mart 2019 - Perşembe 20:16
 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve İç Denetim Kapsamında Yönetişim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Semineri' konulu Hizmet İçi Eğitimlerinde İzmir Bakırçay Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu'nun eğitmen olarak görevlendirildiği programda eğitimde kamu iç denetçilerine yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol alanlarında uluslararası standartlara dayalı iyi uygulamalı örnekleri ele alınmıştır.
EĞİTİM Haberi
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı'nın bu yıl Antalya'da düzenlenen "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve İç Denetim Kapsamında Yönetişim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Semineri" konulu Hizmet İçi Eğitimlerinde İzmir Bakırçay Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMMM, CICP, KGK-BD eğitmen olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda eğitimde kamu iç denetçilerine yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol alanlarında uluslararası standartlara dayalı iyi uygulamalı örnekleri ele alınmıştır.


Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte küresel bir uzmanlık dalı olan İç denetim mesleği üzerine öğretim üyemiz şunları ifade etmiştir:

"İç Denetim genel olarak ortaya çıkması olası durum ve olaylara karşı alınması gereken tedbirlere yönelik tüm yöntem, yaklaşım ve tekniklerin bütününü kapsar. Bu açıdan tüm iç denetim faaliyetleri dinamik ve süreklilik özelliğine sahiptirler.  Bu özellikleri yoluyla iç denetim faaliyetleri, yöneticiler ve üst yönetim için bir danışmanlık işlevi görürler.  Bu işlev iç denetimin stratejik karar alma ve planların hazırlanmasında temel araç ve teknik haline gelmesine yol açmıştır. Bu nedenle iç denetim, stratejik karar, stratejik bütçe ve stratejik yönetim anlayışının olduğu yapıların en önemli sürecidir. Bu yönüyle iç denetim genel olarak uygunluk denetimi olarak tanımlanan teftiş faaliyetlerinden farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma iç denetim ve teftiş faaliyetlerinin yöntem, yaklaşım ve teknikleri ile araçlarının birbirinden ayrışması ile birlikte teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı iş süreç ve görev tanımlamasının ötesinde iç denetimi farklı uzmanlık alanı haline dönüştürmüştür. Ortaya çıkan olayların denetimi, soruşturulması ve incelenmesine yönelik uygunluk denetimi olan teftiş öncelikli olarak hukukiliğin gerekli ve zorunluluğuna bağlı olarak devletlerin en temel bir kurumdur. İç denetim faaliyetlerinin yöntem, yaklaşım ve araçlarının teknik açıdan dinamik olması olayların ortaya çıkma olasılıklarına bağlı bir değerlendirme yapılma imkânı tanır. Bu açıdan iç denetim faaliyetleri gerçekleşmiş olaylardan çok gerçekleşme olasılıklarına yönelik bilgiyi üretmektedir. Bundan dolayı iç denetim yöneticiler ve üst yönetim için risk yönetiminin gerçekleştirilmesinde temel kurumdur. 


Türkiye’de kamu sektöründe denetim faaliyetleri süreç ve görev tanımlamasına göre genel olarak uygunluk denetimi çerçevesinde tanımlanmaktadır. Bu açıdan Teftiş kurulları ile İç denetim birimleri doğaları gereği aynı çalışma alanlarına sahip birimler olarak düşünülmektedir. Oysa Teftiş ve İç denetimin kullanmış olduğu yöntem, yaklaşım ve teknikler birbirinden çok farklıdır. Örneğin iç denetim için hesap verebilirlik ve şeffaflık önemli bir araçken, teftiş açısından bu durum bir sakıncadır. Ancak kurumlar içinde görev tanımları ve işlevleri açısından Teftiş ve İç denetim birimlerinin ürettiği bilgi önemlidir. Özellikle kurumların sahip olduğu geçmiş Teftiş ve uygunluk incelemeleri, İç denetim birimleri için olası olayların risk düzeylerinin tespitinde önemli bir bilgi kaynağı olarak, hangi olayların öncelikli olarak denetlenmesi gerektiği konusunda Teftiş kurullarına bilgi sağlar. 


İki aynı işi yapan birimin varlığına bağlı olarak ortaya çıkabilecek kaynak kullanımında verimsizlik ve etkinsizlik söz konusu kurumların dünyada genel kabul görmüş yapılanmaya bağlı olarak görev tanımının yapılmasıyla ortadan kaldırılabilir.  İç denetim faaliyetlerinin süreçlerin iyileştirilmesine yönelik ortaya koyacağı bilgi, kurumların uygunluk denetim faaliyetlerinde gerek zaman gerekse kamu kaynağının kullanımı açısından etkinliğin artmasını sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: () - Basın Bülteni Editör:
Etiketler: Eğitimde, Yeni, Yaklaşımlar,
Yorumlar
Haber Yazılımı